Naturista

Etikett

Naturista etikett

Naturista etikai szabályok

Magyar Naturista Egyesület célja a naturista életmód fenntartása a Naturista Oázis Kemping területén és a közösségi naturista életforma széleskörű terjesztése. A naturista közösség nem tesz különbséget nemek, kor, származás, vallási hovatartozás között, tagjai számára minden testalkat vagy bőrszín egyformán elfogadott. Az Egyesület tagjai a meztelenséget természetes állapotnak tekintik és a meztelenül folytatott napi közösségi tevékenységet nem hozzák összefüggésbe szexualitással.

A naturista közösség különbséget tesz naturizmus és nudizmus között, viselkedési szabályait is ennek megfelelően alakítja ki. A naturista közösség család-barát irányultságú.
Az MNE törekvése a harmónia megteremtése a természetes meztelenség, az egészséges testkultúra, környezetünk megóvása és a természet védelme között naturista közösségünk hosszú távú fennmaradása és fejlesztése során.

 

Naturista értékeink

Mit jelent naturistának lenni?

A naturizmus jellemzően azt jelenti, hogy emberek meztelenül vannak együtt (általában vegyes nembeli) csoportokban olyan tevékenység végzése közben, amelynél a meztelenséget a nem naturisták nem tartják feltétlenül szükségesnek. Azokat az embereket, akik a naturizmust  gyakorolják, naturistáknak nevezik. Tipikus naturista tevékenységek a napozás és a sport, de számos naturista munka és hasonlók közben is jobban szeret meztelenül lenni, amikor csak a hőmérséklet és a társas helyzet lehetővé teszi (ideértve azt is, ha egyedül van).
Vajon elfogadhatjuk ezt a tárgyilagos, korrektnek látszó megfogalmazást? Teljes egészében semmiképp! Elsősorban azért, mert a szöveg egyenlőségi jelet tesz nudizmus és naturizmus közé azt sugallva, hogy a naturizmus egyetlen ismérve a meztelenség. Kétségtelen, hogy meztelenül lenni természetes állapot, s talán ennek kapcsán alakult ki a két szó „naturizmus” és „nudizmus” összemosása. Azonban a nudista csak egyszerűen meztelen akar lenni, s ezt az igényét a természetes állapot előnyeire való hivatkozással indokolja. A naturista a natura, természet részeként értelmezi önmagát, szeretettel és hálával fogadja el az ég és a föld ajándékait, s ő maga is arra törekszik, hogy ápolja, szépítse, óvja a természetet.

Naturista értékek

Természetesség
Világunk és annak jelenségei nem értelmezhetők egymástól elszigetelve, így ember és természet sem választható el egymástól. Egyek vagyunk a földdel, az éggel, a virágokkal, a fákkal, minden kis élőlénnyel, a vízzel, és a Nap fényével. Ha esztelenül írtjuk a növényeket, az állatvilágot, szennyezzük az eget, a földet, a vizet, magunkat is megsebezzük. Ugyanakkor nem hagyhatjuk a természet korlátlan burjánzását sem, hisz nem élhetünk elvadult, emberellenes világban. Megélni a természetességet a természettel való egység elfogadását jelenti.

Elfogadás, együttérzés, tolerancia
Ezek a szavak lépten-nyomon felbukkannak a társas érintkezés folyamán, de vajon mindnyájan tisztában vagyunk vele, miféle viselkedésforma társul hozzájuk? Boncolgassuk egy kicsit!
A tisztánlátás feltétele az elfogadás. Ha elfogadod önmagad testi, lelki szépségeiddel és azok hibáival együtt, pont olyannak amilyen vagy, akkor el tudod fogadni a másik embert is, mert tisztán látsz, nincs mitől félned, megteremtetted a belső biztonságodat. Ellenkező esetben átszínezed a dolgokat fehérre, feketére, tarkára, vagyis elhomályosul a látásod, értelmezhetetlenné válnak a jelenségek, félelmet keltenek. Ha valaki nem tudja elfogadni és szeretni önmagát, annak kétsége támad aziránt, hogy szerethető, nincs tisztában sem a korlátaival, sem a lehetőségeivel. Ezért aztán ellenségesen tekint másokra abban a hitben, hogy nem szeretik őt, lebecsülik, lenézik, becsapják, kicsúfolják, elárulják a háta mögött, stb. A félelem az együttérzés legnagyobb ellensége. Ha nincs együttérzés, akkor tolerancia sincs. Éppen ezért gondolom, hogy az elfogadás a naturista közösség békés együttélésében elengedhetetlenül fontos, hiszen biztonságot, bizalmat ad. Olyan belső békét, amin keresztül képessé válunk a körülöttünk zajló események toleráns, szeretetteljes, humánus megítélésére.

Erotika és naturizmus

Wikipédia: „…Némelyek úgy hiszik, hogy más emberekkel meztelenül együtt lenni szükségképpen mindig szexuális töltetű, és hogy a nudizmus erkölcsileg rossz vagy pornográf. A naturisták széles körben elutasítják ezt a nézetet.” Úgy gondoljuk, jogosan utasít el egy ilyen hiedelmet egy igazi naturista. Ismét kijelenthetjük, a naturizmus nem csupán a meztelenségről szól. Egy életforma, melyben a természetesség, a természettel való egység valósul meg. Tényleg szükségszerű, hogy szexuális töltetű legyen? Illetve szexuálisabb töltetű, mint a fürdőruhás közösségben?

Wikipédia: „Szexualitás minden olyan folyamat, amely a nemi tevékenységgel kapcsolatos vagy azt ábrázolja, szűkebb értelemben az élő természetben mindenütt meglévő nemiség illetve kétneműség” Nézzük a szűkebb értelmezést: Nincs mit rágódni rajta. Ilyen a világ, az élő természetben mindenütt megtaláljuk a nemiséget, illetve kétneműséget. Tágabb értelemben véve: Bizony a nemi tevékenység vagy annak ábrázolása is előfordul mindenütt a világon. A szexuális töltet úgyszintén, hiszen nélküle megszűnne az élet. A kérdés csak az, hogy hol, mekkora hangsúlyt fektetünk az intimitásra. Hagyjuk most azt, mi minden fordulhat elő még szkafanderben is. Nézzük azt az esetet, amikor „az emberek meztelenül vannak együtt (általában vegyes nembeli) csoportokban”. A „szexuális töltet” ugyanúgy előfordulhat, mint ruhában. Hogy milyen mértékben? Embere válogatja, mint mindenütt. Egy biztos, a titokzatosság romantikája nem támogatja az erotikus vágyakat. Esetleg támogathatja a látvány, bár a meztelenség a naturisták közt egy cseppet sem rendkívüli. A megszokott dolgok ritkán váltanak ki erőteljes érzéseket. Ennek ellenére előfordulhat, hogy egy-egy emberre intenzívebben hat mások meztelen teste, de azzal semmi baj sincs, amit érzünk. Baj csak azzal lehet, amit mondunk, vagy cselekszünk. Az általános etikai szabályok betartása mellett senki sem követ el erkölcstelenséget csupán azzal, hogy naturista, tehát az ennek megfelelő környezetben (nem az Operaházban) leveti a ruháját. Leszögezhetjük, hogy a naturizmus nem azonos az erkölcsi rosszal és a pornográfiával. Nem ártunk a világnak azzal, hogy szeretünk meztelenül fürödni, napozni, sportolni, mégis szükség van némi tapintatra. Nem biztos, hogy olyan testpozíciókat kell választanunk a napozáshoz, vagy egyéb tevékenységhez, ami köztudottan erotikus hatást gyakorolhat. Esetleg nem árt elkerülni olyan testi érintkezést, ami erőteljesebb ingereket válthat ki meztelenül, mint ruhában. (Pl. összesimuló tánc) Szerintem az is ajánlatos, hogy kerüljünk minden olyan megnyilvánulást, ami tévképzeteket eredményezhet a naturizmus társadalmi megítélésében, illetve gátolhatja ennek az életformának a népszerűsítését.

Az etikett szerint…

a naturisták meztelenek, fürdőruhát sem viselnek

nyilvános erotikus vagy szexuális megnyilvánulás tilos

narkotikumok fogyasztása tilos, a túlzott alkoholfogyasztás nem megengedett

filmezés csak akkor lehetséges, ha minden érintett hozzájárul

viselkedésed mindig legyen példa a gyermekek számára

Naturista viselkedés

– A naturisták – kortól függetlenül – tegeződnek.
– A naturisták találkozáskor minden esetben köszönnek egymásnak, függetlenül attól, hogy ismerik-e egymást.
– A naturisták meztelenek, amennyiben az időjárás megengedi, napozáskor, fürdéskor vagy egyéb tevékenység végzése során semmiféle ruhát – különösen fürdőruhát – nem viselnek. Egyesületünk ebben a tekintetben zéró toleranciát alkalmaz.
– Ennek megfelelően minden MNE tag köteles arról gondoskodni arról, hogy a családtagjaik, vendégeik ne mutatkozzanak ruhában/fürdőruhában a közösségi és bérelt területeken.
– A meztelenség a vízi vagy szárazföldi sporttevékenység során is kötelező, beleértve a strandröplabdát.
– Zenés estéken, rendezvényeken diszkókon, a meztelenség megengedett, amennyiben nem jár együtt kihívó szexuális viselkedéssel.
– Egyesületünk család-barát szervezet, közösségünkben a nyilvános erotikus vagy szexuális megnyilvánulás tilos, az ilyen esetekben egyesületünk ugyancsak zéró toleranciát alkalmaz.
– Egyesületünk nem tolerálja a túlzott alkoholfogyasztást. Amennyiben nem tudod kontrollálni magad, inkább vonulj vissza a közösségi helyekről.
– Narkotikumok, kábító vagy bódító szerek alkalmazása tilos.

 Strandon, napozó helyeken tartsunk megfelelő távolságot szomszédainktól és tartsuk be a „nézni szabad, bámulni nem” elvet.
– A fotózás, filmezés csak akkor megengedett, ha ahhoz minden érdekelt hozzájárult. A félreértések elkerülése érdekében kamerádat, telefonodat tartsd zárt helyen.
– Mindig legyen nálad saját törölköző, csak arra ülj le, higiéniai, esztétikai okokból.
– Vedd figyelembe, hogy ide a naturisták pihenés céljából jönnek, ezért kerüld a zajongást, hangos rádiózást, egymás pihenésének zavarását.
– A trágár, csúnya beszéd vagy agresszív viselkedés nem naturistához méltó, ezért egyesületünk nem tolerálja.
– Ne szemeteljünk, ha látunk szemetet, vegyük fel, ügyeljünk a tisztaságra.
– A naturista kemping nem ismerkedő hely. Bár a naturisták közvetlen emberek, ha elutasítást tapasztalsz, fogadd el.
– A kisebb, ízléses testékszerek viselése megengedett, de a méretében és elhelyezésében kirívó testékszereket egyesületünk nem tolerálja, azok szexuális vonatkozásai miatt.
– Légy tekintettel arra, hogy kempingünk elsősorban családok számára kínálja szolgáltatásait, viselkedésed példa a gyermekek számára.
– Az egymás iránti tolerancia nem naturizmus függő. Akár ruhában vagy a nélkül, mindig hallgassuk meg egymást. Ahány ember annyi gondolat.

 

Gyakran ismételt kérdések

Mi a naturizmus és kik a naturisták?

A naturizmus egy életforma minden korosztály számára. A naturizmus azt jelenti, hogy szabadnak érzed magad és toleráns módon és korlátoktól mentes módon hasonló beállítottságú emberekkel kerülsz egy közösségbe. A naturizmus és a jó közérzet kéz a kézben járnak. Igyekszünk gondoskodni önmagunkról, másokról és a környezetünkről, és tiszteletben tartunk másokat. Továbbá élvezzük a természet közelségéből fakadó élményt.
A mi közösségünkben szívesen sportolunk és törekszünk az egészséges életmódra. Olyan környezetet ajánlunk, ahol az emberek naturisták lehetnek, és naturista értékeket követhetnek. De nem lesz mindenkiből naturista és nem is kell, hogy azzá váljon. Vannak olyan tagjaink is, akik egyszerűen kikapcsolódás és pihenés céljából tartanak velünk és jól érzik magukat, ha nem viselnek ruhát.

Mennyi időt vesz igénybe, amíg kényelmesen érzem magam így?
Nagyon különbözőek vagyunk. Néhányan szinte azonnal kényelmesen érzik magukat, amint ledobják ruháikat. Másoknak sokkal hosszabb időre van szükség az alkalmazkodáshoz. Megértjük, hogy a naturizmussal először találkozó embereknek bizonyos időre van szükségük az elfogadáshoz, ezért toleráljuk, ha egy ideig kendőt terítesz magad köré. Azonban közösségi területeken, úszás közben, a szaunában vagy a zuhanyban mindenképpen ruha nélkül kell lenned.
Állandóan ruha nélkül kell lennem?
Mi igyekszünk természetesen módon élni és a naturizmus alapvető szempont a testünk elfogadásához és szerves része a hitvallásunknak. Ruhát csak akkor viselünk, ha az időjárás, hőmérséklet indokolja.
Hova nézzek, ha valakivel beszélgetek?
Természetesen akkor jársz el udvariasan, ha beszélgetés közben a másik ember szemébe nézel.
Mit tegyek, ha egy ismerőssel találkozom?
Ők is ugyanolyan célból vannak ott, mint Te. Semmi ok sincs arra, hogy zavarban légy.
Mit vigyek magammal?
Napernyőt, napszemüveget, kalapot vagy sapkát, törülközőt (amire ráülhetsz) és talán még egy törülközőt, hogy úszás után letörülközz – induláshoz ez minden.
Mit tegyek, ha nem nézek ki elég jól meztelenül?
Az a helyzet, hogy pontosan azt a kérdést teszed fel Magadnak, amiért érdemes meztelenül lennünk. A naturisták önmaguk kedvéért veszik le a ruhát és egyúttal tiszteletben tartják a többieket is. Minden ember egyedi és nincs olyan, hogy tökéletes test. A naturizmus egy olyan terápia, amely segít annak felismerésében, hogy a testeknek mindenféle formája és mérete is lehetséges.
Tetoválások, testékszerek, kozmetika, stb. megengedett?
Igen, de alapvetően Rajtad múlik, mit tekintesz annak. Ezek a díszítések egyfajta ön-kifejezés eszközei vagy ezekkel szeretnéd Magadat a többiek fölé emelni? Csak Te tudsz választ adni ezekre a kérdésekre. Mi egy olyan környezetet teremtünk, amely megkönnyíti az emberek számára, hogy elfogadják önmagukat. Alapvetően az ízléses testékszerek elfogadottak, amennyiben nem kirívóan szexuális jelleget hordoznak.
Mi a legjobb idő az első látogatáshoz?

Általában a naturizmus a gyönyörű napsütéses napon nyújtja a legcsodálatosabb élményt. A tavaszi és nyári időszak az, amikor a telepünk a legszebb arcát mutatja. Hétköznap igen csendes, míg hétvégén jóval nagyobb a forgalom. Ünnepnapokon vagy különleges alkalmakkor is sokan vannak. De mindez az időjárás előrejelzés függvénye.

 

Sok fiatal van a naturisták között?

Minden korosztály képviselteti magát mindkét nemből. A fiatal emberek jobban elfoglaltak társadalmi életük és pályafutásuk miatt, ezért ők kevesebb időt töltenek a telepen. A nyugdíjas emberek sokkal több szabadidővel rendelkeznek és akár az egész nyarat közöttünk tudják tölteni.

 

Én egyedülálló vagyok, tudok-e ismerkedni a telepen?

A kemping egy olyan hely, ahová kikapcsolódni és pihenni járnak az emberek, valamint élvezik a naturizmus előnyeit. Ugyan vannak közöttünk felnőtt korban lévő egyedülállók, de nem azzal a kifejezett céllal jönnek közénk, hogy másokkal megismerkedjenek. Valójában éppen azért jönnek, hogy magukban lehessenek és menekülni próbálnak a hétköznapi élet taposómalmából. Emellett a kempingben élő naturisták nagyon közvetlen emberek. Bárkihez fordulhatsz ismeretlenként, szívesen fog neked segíteni. Igen sok hasonló gondolkodású barátot is gyűjthetsz. Ha Te is eljössz közénk, kerüld a félreérthető helyzeteket, nehogy mások ezt zavarásként éljék meg.

 

Tulajdonképpen szexuális kaland érdekelne, van erre ott lehetőség?

NINCS !!! Ha ilyen jellegű indíttatásod van, egyértelműen rossz helyen keresgélsz. Jóllehet immár több, mint harminc éve hirdetjük az emberek felé, hogy a naturizmus nem a szexről szól, ez a téveszme még mindig él.

 

Magyar Naturisták Egyesülete

2337 Délegyháza Naturista part 1318

Adószám: 19573690-1-13
Nyilvántartási szám: 01-02-0000-171

Naturista Oázis Kemping és Szabadidőpark