Általános Szolgáltatási Feltételek

Szolgáltatás neve: szálláshely szolgáltatás

Szolgáltatás helyszíne: Naturista Oázis, 2337 Délegyháza Naturista part 1318

Szolgáltatás nyújtó neve: Oázis Ingatlan Kft 

Címe: 2337 Délegyháza Naturista part 1318

Telefonszáma: +36 24 512 845, +36 70 248 8980

Cégjegyzékszáma: 13-09-214523

Adószáma: 27964066-2-13

Szállás igénybevétele a Naturista Oázis Kempingben

Szállásfoglalás a https://naturista.hu oldalon keresztül történik.

Minimum foglalási idő standard árszinten 2 éjszaka, egy éjszakás foglalásra minden esetben egy éjszakai felárat számítunk fel.

Gyermekeknek 10 éves korig minden ingyenes, 10-16 éves korig gyermekárat számítunk fel. 17 éves kortól felnőtt szállásdíjat kell fizetni, de 17-23 éves korig érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők kedvezményes szállásdíjat fizetnek. Amennyiben a honlapunkon közzétett díjtáblázatban szereplő kedvezmények valamelyikére jogosult vagy, akkor azt megérkezéskor a recepciónál  a jogosultság igazolásával tudod érvényesíteni.

Szállásfoglaláskor 1 éjszaka szállásdíját előre ki kell fizetni foglalóként.

Szállásfoglalásodat a megérkezés előtt 4 nappal szabadon lemondhatod, ebben az esetben, a már befizetett összeget visszatérítjük. 4 napon belüli lemondás, vagy nem megjelenés esetén visszatéríteni nem áll módunkban.

I. Érkezés, bejelentkezés

 

 1. A Kemping területére érkező vendégek a szálláshely elfoglalása előtt kötelesek személyenként bejelentkezni. Fényképes okmányaikat NTAK regisztráció céljából munkatársainknak adategyeztetésre át kell adni.

 

 1. A parcellákat,  faházakat és az apartmanokat  vendégeink az érkezés napján 14.00 órától foglalhatják el.

 

 1. A regisztrált vendégek karszalagot kapnak, melyet kötelesek az itt tartózkodásuk ideje alatt viselni, megkönnyítve a Kemping területére történő beléptetést, és annak ellenőrzését, hogy jogosultak a Kemping területén tartózkodni. A karszalag elvesztése vagy megrongálása esetén 3.000,- Ft pótdíj fizetendő.

 

 1. A karszalag nélkül a Kemping területén tartózkodókat a Kemping munkatársai és az őrző-védő szolgálat tagjai felhívhatják arra, hogy ott-tartózkodásukat megfelelően igazolják.

 

 1. A távozás napján a bérelt létesítmények, sátorhelyek  10.00 óráig vehetők igénybe, és vendégeink a távozás napján 20.00 óráig tartózkodhatnak a Kemping területén, és vehetik igénybe az ott elérhető szolgáltatásokat.

 

 1. A teljes szállásdíjat és a gépkocsi parkolást plusz az idegenforgalmi adót (személyenként és éjszakánként 400 Ft)  érkezéskor kell megfizetni,

 

 1. A Kemping végleges elhagyása előtt vendégeinknek ki kell jelentkeznie a Recepción!

 

 1. A sátras kempingezés csak az erre kijelölt területen megengedett. A sátras kempingezés helyét vagy az igénybe vett parcellát a recepciós szolgálat jóváhagyásával lehet megváltoztatni. A bejentkezéskor a kapott sátorhelyi nyilvántartási számot a sátorra, lakókocsi, lakóautóra jól látható helyen ki kell függeszteni.

 

 1. Nem a kijelölt helyen történő kempingezés, illetve további parcellák jogosulatlan használata esetén a biztonsági szolgálat, illetve a Kemping recepciójának szolgálata jogosult felszólítani a vendéget, hogy a számára kijelölt helyet foglalja el. Amennyiben ezt egyszeri felszólításra nem teljesíti a vendég, abban az esetben Kemping jogosult a területről kiutasítani, illetve a vendég általi többlethasználat díját a mindenkori díjtáblázat szerint kiszámlázni.

 

II. Gépjárművek

 

 1. A járművel érkező vendégek a recepción történt előzetes regisztrációt követően hajthatnak be a Kemping területére, és azt akkor hagyhatják el, amennyiben aktuális kifizetéseiket rendezték. A távozás napján 20.00 óráig tartózkodhat a regisztrált jármű a Kemping területén, amely nem mentesít a szálláshelyről való kiköltözés alól. Amennyiben ezen időpontot követően hagyják el a Kemping területét, akkor az aktuális díjtáblázat szerinti napijegy összegét meg kell téríteniük!

 

 1. Kérjük vendégeinket, hogy a gépkocsikkal csak saját parcellájukra, illetve a házak mellett kijelölt parkolókba szíveskedjenek beállni! A Kemping területén a KRESZ szabályai érvényesek: TILOS az ittas vezetés; járművel való közlekedés maximum 5 km/h sebességgel megengedett.

 

III. Fontos tudnivalók

 

 1. A Recepció április 1. – október 31 . között 0-24 óráig van nyitva.

 

 1. A kapu este 22.00 és reggel 06.00 óra között zárva tart, ezalatt a járművel való közlekedés csak különösen indokolt esetben lehetséges.

 

 1. A délutáni „szieszta” 13.00 – 15.00 óráig, az éjszakai csendespihenő 23.00 – 06.00 óráig tart. Ezen időszakok alatt a többi vendég zavartalan pihenése érdekében kérjük a hangoskodás mellőzését. A kemping területén a vendégek rendezvényt nem szervezhetnek, a kemping aktuális programnaptárában feltüntetett rendezvényeken térítésmentesen részt vehetnek.

 

15 Az éjszakai csendespihenő megsértőit, illetve a rendbontókat, károkozókat a Kemping vezetősége jogosult – egyszeri felszólítást követően – a Kemping területéről kiutasítani.

 

 1. A Kemping területéről való kiutasítás esetén a már megfizetett díjakat nem térítjük vissza.

 

 

 1. A Kempingbe látogatóként érkező rokonok, ismerősök látogatójegyet kell, hogy vásároljanak (ennek mindenkori mértékét a Kemping mindenkori díjtáblázata határozza meg), mely legkésőbb 20.00 óráig ad lehetőséget a Kemping szolgáltatásainak igénybe vételére. A Kempingbe látogató vendég kizárólag a kijelölt parkolóhelyen parkolhat, parkolási díj ellenében.

 

IV. 18 évek aluliak

 

 1. A Kempingben 18. életévét be nem töltött személyek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak. Az életkor megadása nélkül on-line foglaló és érkező kiskorúakat nem áll módunkba a Kemping területére beengedni.

 

 1. 18 éven aluliak a vízi eszközöket csak felnőtt felügyelete mellett vehetik igénybe.

 

 1. A játszótéri eszközök 50 kg-ig vagy legfeljebb 14 éves korig használhatók.

 

 

V. Háziállatok a kempingben

 

 1. A Kempingbe csak békés természetű, félelmet nem keltő állatok hozhatók be, fizetési kötelezettség mellett.

 

 1. A háziállatokra vonatkozó térítési díjakat a Kemping mindenkori árlistája tartalmazza.

 

 1. Házikedvencei oltási könyvét hozza magával, melyet kérésre be kell mutatni!

 

 1. Póráz használata kötelező!

 

 1. Háziállatok közösségi- és vendéglátóipari helyiségekbe, játszótérre, strandra, a NEM vihetők!

 

 1. Az állatok csak a piktogrammal megjelölt helyen fürdethetők (kutyás tó). Az állattartók kötelesek kedvenceik után rendet tartani!

 

 1. A Kemping területén a közösségi helyiségekbe, vízpartra, vízbe, játszótérre, sportterületre állatot bevinni tilos, valamint tilos az állatot a Kemping területén magára hagyni, még pórázon is.

VI. Karbantartás / berendezések

 

 1. A vendég kötelezettsége a lakóegység felszerelési tárgyainak ellenőrzése. Ha eltérést, hiányt tapasztal, kérjük azonnal jelezze! Reklamációt utólag nem fogadunk el!

 

 1. A Kemping területén található szállásokat, berendezési és felszerelési tárgyakat rongálni TILOS! A szándékos rongálás vagy a berendezési tárgyak eltulajdonítása minden esetben helyszíni kártérítést és/vagy feljelentést, valamint a Kempingből való kiutasítást von maga után.

 

 1. A házak felszerelési és berendezési tárgyaiba történő bárminemű önhatalmú műszaki beavatkozás, illetve a szobák átrendezése szigorúan tilos! Az ebből fakadó cselekményekért a Kemping felelősséget nem vállal!

 

 1. Kérünk Benneteket, hogy a felszerelési tárgyakat csak a Kemping területén belül használjátok!

 

 1. Szabadtéri sütés, főzés esetén az ehhez szükséges eszközöket a használat után vigyétek vissza a házakba! A hiányzó berendezési és felszerelési tárgyakért kártérítés fizetendő.

 

 1. A vendégek használhatják az elektromos és kommunális berendezéseiket és felszerelésüket. Valamennyi berendezést és a felszerelést a vendégek kötelesek szabályosan használni, rendeltetési céljuknak megfelelően.

 

 1. Tilos azon elektromos berendezések használata (tűzhely, hűtőszekrény, klímaberendezés és hasonlók), melyek nem felelnek meg a szabványoknak. A rendeltetés-ellenes, valamint a szabványnak nem megfelelő eszközök használatából származó károkért a Kemping felelősséget nem vállal.

 

 

VII. Biztonság

 

 1. Tüzet rakni, bográcsozni csak az arra kijelölt helyen szabad a tűzrendészeti szabályok betartásával és a kempingvezető előzetes engedélyével.

 

 1. A grillezés a Kemping területén megengedett, azzal, hogy figyelembe kell venni a békés együttélés szabályait, és gondoskodni kell annak végleges eloltásáról, ártalmatlanításáról és a keletkező hulladék biztonságos elhelyezéséről.

 

 1. A Kemping területén elhagyott értékekért felelősséget NEM vállalunk!

 

 1. Ne feledkezzetek meg értékeitek  védelméről; javasoljuk a szálláshelyek nyílászáróit zárva tartani, amennyiben nem tartózkodtok annak közelében! Felhívjuk a figyelmeteket, hogy értéktárgyaitok védelméről első sorban nektek kell gondoskodni, és e körben javasoljuk utas- és vagyonbiztosítás előzetes megkötését.

 

 1. A Kemping elemi- és viharkárokért (jégeső, fakidőlés, lehulló ágak stb.); tűz, fertőzések és betegségek, bűncselekményből, vagy szabálysértésből fakadó, valamint a terrorista cselekmények által okozott károkért NEM vállal felelősséget!

 

 1. Az elektromos energiaellátó berendezésre (elosztó szekrény) való rákapcsolást és lekapcsolást kizárólagosan a Kemping felhatalmazott személye végezheti.

 

 1. A Kemping Tűzvédelmi Szabályzata megtekinthető a recepción, úgyszintén a Menekülési Terv, amely az egyes lakóegységekben is elhelyezésre került.

 

 1. Elsősegély-nyújtás a Recepción és a kijelölt elsősegélynyújtási helyeken vehető igénybe. Amennyiben baleset folytán ellátásra szorul valaki,, kérjük, értesítsétek a Kemping személyzetét.

 

 1. A Kemping szolgáltatásainak igénybe vétele mindenkinek a saját felelősségére történik. Kérjük, hogy fokozottan ügyeljetek a rendeltetés-szerű használatra, és arra, hogy 14 éven aluli gyermekek csak felnőtt felügyeletével használhatnak bizonyos eszközöket, berendezéseket.

 

VIII. Környezetvédelem

 

 1. Kempingünk a délegyházi V-s tó fokozottan érzékeny zónájában fekszik. Az itt tartózkodók kötelessége a környezet és a növényzet védelme.

 

 1. A Kemping területén szemetelni TILOS; kérünk benneteket,, hogy szálláshelyeteket és környékét szíveskedjetek rendben és tisztán tartani! Gondoljatok  a következő vendégekre is, szálláshelyeteket távozáskor tisztán hagyjátok  el!

 

 1. A hulladék gyűjtésére szemétgyűjtő edények rendszeres fertőtlenítése az előírásoknak megfelelően történik.

 

 1. Kötelező a hulladék, illetve szemét ezen gyűjtőedényekben való elhelyezése. A hulladék elszállítása előszezonban heti 1, főszezonban min. 2 alkalommal történik, a szolgáltatóval kötött szerződés alapján.

 

 1. Amennyiben járművéből benzin- vagy olajfolyást észlel, kérjük azonnal jelezze a recepción!

 

 1. Kérjük óvjátok a Kempingben található növényeket, bokrokat. Ágaikat, hajtásaikat ne törjétek  ne vágjátok le, a csemetéket ne tapossátok le, parkolás során figyeljetek  a parkolót szegélyező növényekre!

 

 1. Kérjük, hogy a ruhaszárító köteleket, illetve a(z elő)sátor rögzítő köteleit NE kössétek a fák ágaihoz!

 

 1. SZIGORÚAN TILOS a fákba szöget verni, ételmaradékot, szennyező anyagot a növényzetre önteni. Árkot, gödröt ásni ideiglenes jelleggel sem megengedett!

 

 1. Az érzékeny természet védelme különösen fontos a vízparton és a vízben. A fürdőzők nagy mennyiségű napolaj-használata súlyos terhet jelent a tó élővilága  számára. Kérjük, lehetőség szerint használjatok minél kevesebb napolajat, a tóba merülés előtt zuhanyozzatok le a Higiboxban, hozzájárulva a tó vízminőségének megőrzéséhez!

 

 1. A lakóautót használó vendégek a szennyvizet az erre kijelölt gyűjtőhelyeken kell leengedniük!

 

IX. Strand

 

 1. A strandot a fürdőzők csak saját felelősségre használhatják

 

 1. A szabadvizeken való fürdőzés szabályait a 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet szabályozza: „TILOS fürdeni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület megvilágított és legfeljebb a mély víz határáig.”

 

 1. A vízparttól számított 10 méteres körzet strandterület, így lakókocsival, sátorral ezen a szakaszon belül nem tartózkodhattok.

 

 1. A hattyúk és kacsák etetése egészségügyi okokból (első sorban az állatok érdekében) SZIGORÚAN TILOS!

 

 1. 6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett tartózkodhat a vízben. A gyermekért a szülők, a felnőtt kísérők felelősek.

 

 1. A parti napozóterületen a szokásos tevékenységek (napozás, sport, játék) folytathatók, az ezeket zavaró és a környezetet károsító tevékenység tilos.

 

 1. A fürdőhelyen tartózkodás során a saját és mások testi épségére mindenkinek kötelező ügyelni.

 

 1. A fürdés,  a vízben vagy a napon tartózkodás mindenkinek a saját felelőssége,  azzal, hogy mások testi épségét vagy egészségét, pihenését nem zavarhatja vagy veszélyeztetheti.

 

 1. A fürdőhely területére kizárólag a fürdéssel kapcsolatos, megszokott, másokat nem zavaró, és a környezetet nem szennyező vagy károsító anyagok vihetők be.

 

 1. A fürdőhelyet nem látogathatja:
 • lázas-, gyomor-, bélrendszeri és fertőző bőrbetegségben szenvedő
 • görcsös állapottal vagy eszméletvesztéssel járó betegségben szenvedő
 • nagy kiterjedésű kóros elváltozással sújtott
 • ittas vagy kábítószer hatása alatt álló személy.

 

 1. A fürdővíz minőségéről a kemping folyamatosan tájékoztatja a vendégeket. A vízminőséget ellenőrzi:  Bio-Kalibra Kft.

 

 1. A fürdőhely higiéniás kiszolgáló létesítményei a Kemping vizesblokkjában (Higibox) találhatók. A vizesblokkok folyamatosan nyitva tartanak. A vizesblokkokban a takarítás és a fertőtlenítés folyamatos, a munkákat a személyzet a vonatkozó előírások betartásával végzi.

 

 1. A vizesblokkok vizes szerelvényeiben levő víz NEM IVÓVÍZ!!! k. A szennyvíz a a Higiboxoknál telepített szennyvízgyüjtőbe távozik.

 

 1. A fürdőhely megfelelő előkészítését, annak folyamatos gondozását a Kemping személyzete végzi.

 

 1. Elsősegély nyújtó hely: recepció, porta,. A segélynyújtó helyen mentődoboz áll rendelkezésre. A segélyhelyről a további segélyszervezetek telefonon történő elérése térítésmentesen vehető igénybe. A segélytelefonszámok (104: mentők, 112: Általános segélyhívó) jól látható helyen kifüggesztésre kerültek.

 

X. Dohányzás

 

 1. Dohányozni csak a kijelölt helyeken lehetséges. Kérjük a dohányzás mellőzését a faházakban és az apartmanokban , közösségi helyiségekben és a recepción.

 

 1. Kérjük dohányzó vendégeinket, hogy fokozottan ügyeljenek a nemdohányzókra! Ennek érdekében a csikket, egyéb hulladékot – tűz- és környezetvédelmi okokból – megfelelő módon helyezzék el a szeméttárolóban, hogy a Kemping mind esztétikai, mind biztonsági szempontból megfelelhessen elvárásaiknak.

XI. Fotózás, képek készítése

 

 1. A Kempingben fotó- és videófelvételek csak úgy készülhetnek, ha az azon szereplő személyek ebbe beleegyeztek. Minden vendégünk figyelmét felhívjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartására.

 

 

 1. Felhívjuk a figyelmét, hogy drónok, egyéb távirányítású repülő eszközök használata a Kemping területén vagy annak „légterében” nem megengedett.

 

XII. Elsősegély / orvosi ellátás

 

 1. Orvosi ügyelet Délegyháza  településen működik, a recepción ezzel kapcsolatban kaphat tájékoztatást. Kollégáink az esetlegesen felmerülő problémák kapcsán segíteni tudnak. Elsősegélyláda a recepción, található.

 

 1. Az ingyenesen hívható segélyhívó szám: 112. Mentők: 104.

XIII. Ami a Kempingben nem megengedett

 

 1. A kempingezés szokásos rendjének, írott és íratlan szabályainak megsértése.

 

 1. Másokat zavaró tevékenység folytatása (látvány, megjelenés, zaj stb.)

 

 1. A csendes pihenő megzavarása, a járműhasználati tilalom megszegése.

 

 1. A Kempingbe olyan tárgyakat vagy élőlényeket behozni, amelyek mások testi épségét veszélyeztethetik, mások nyaralását vagy közízlést zavarhatják.

 

 1. Olyan zászlók, jelvények vagy más tárgyak elhelyezése, amely egyes nemzetek vagy személyek megsértését eredményezhetik.

 

 1. A Kempingben tilos autót mosni, motorolajat cserélni és hasonló tevékenységet végezni a Kemping vezetőségének engedélye nélkül.

 

 1. Amennyiben valamely vendégünk olyan magatartást tanúsít, amely mások pihenését nagy mértékben zavarja, vagy a Kemping vagy mások javaiban kárt okoz, és ezt felszólítás után sem hagyja abba, akkor rendőri intézkedést kérünk. Ebben az esetben fenntartjuk a jogot arra, hogy az adott vendéget a Kempingből kiutasítsuk. Ebben az esetben a már megfizetett díjakat nem térítjük vissza.

XIV. Vendégeink érdekében

 

 1. A Kemping teljes személyzete jogosult a Házirend betartását figyelemmel kísérni és a vendégek figyelmét erre felhívni.

 

 1. Amennyiben a Kemping valamely szolgáltatásával, vagy más kempingezők viselkedésével kapcsolatban panasszal kívánsz élni, ezt a recepción teheted  meg személyesen, a Vásárlók Könyvébe való bejegyzéssel, vagy e-mailben a recepcio@naturista.hu címen.

 

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek elfogadásával a kötelezettséget vállalsz arra, hogy a honlapon közzétett Naturista Oázis Kemping Házirendjét (https://naturista.hu/kemping/) betartod !

 

Minden kedves vendégünknek kellemes pihenést kívánunk!

 

A Kemping Vezetősége