MNE Építési szabályzata

Magyar Naturisták Egyesülete Építési Szabályzata

FELÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT 

Az üzemeltető Magyar Naturisták Egyesülete az alábbiak szabályok betartása esetén adja hozzájáruló nyilatkozatát a kempingezéssel kapcsolatos létesítmény telepítéséhez a Naturista Oázis Kemping teljes területén.


A hatósági eljárás megindításához kapcsolódóan

I.Felépítmény létesítési, módosítási, elhelyezési szabályok 

 1. 1997. évi LXXVIII törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (38. § )
 2. Délegyháza hatályos Helyi Építési Szabályzata 
 3. MNE belső előírások

II.MNE belső előírások

 1. A Naturista Oázis Kempingben bérelhető helyek átlagos mérete 60 m2, de maximálisan 100 m2. Az ennél nagyobb terület elfoglalása két vagy több bérleménynek minősül. 
 2. A szállás céljára szolgáló zárt felépítmény legnagyobb méretei: 
 • – alapterülete max. 35,0 m2 
 • – terepszinttől mért átlagos párkánymagassága max. 3,0 m 
 • – átlagos terepszinttől mért legnagyobb magassága max. 4,5 m.
 1. Az előtető/elősátor/árnyékoló tető és a zárt létesítmény együttes területe legfeljebb 70 m2 lehet.
 2. A fő létesítmény mellett csak 1 db mellék épület helyezhető el, max 9 m2 nagyságban.
 3. A bérlői területen keletkező szennyvíz elhelyezése csak zárt ülepítőben engedélyezett, ahonnan szezonban rendszeresen biztosított a szennyvíz elszállítása. A környezetünk és a tó tisztaságának védelme miatt a nyitott ülepítő építése nem engedélyezett. A beépítendő tartály minimális mérete 3 m3. Az ennél kisebb méretű tartályokból a szennyvíz elszállítását az üzemeltető nem vállalja, az ürítésről mindig a bérlőnek magának kell gondoskodnia. 
 4. A bérelt terület előtti vízparton stéget a mindenkori hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelően lehet létesíteni.
 5. Az építés kezdete október 1., az építés befejezése április 30. Szezon időszakban május 1 – szeptember 30. között zajjal járó, és külső megbízottakkal végeztetett építési, szerelési munkálatok a Kemping területén nem megengedettek. Ez alól kivétel a bejelentett kármegelőzési, kármentési munkálatok. 
 6. A gépjárművek parkolását lehetőség szerint a bérelt területen belül kell megoldani.

      Amennyiben ez nem lehetséges, az üzemeltetővel közösen parkolóhely kijelölésére kerülhet sor, melyet írásban kell rögzíteni.

III. Területfejlesztési szabályok                                                                           

1) A OI Kft. a környezet védelmének és megóvásának figyelembevételével a Naturista Oázis Kemping (NOK) területét folyamatosan karbantartja, fejleszti. 

2) A területbérlő saját bérelt területét köteles tisztán, a területén belül a bokrokat, sövényeket, füvet folyamatosan karbantartani, ápolni. 

3) A bérelt területen vagy azon kívül lomokat és olyan eszközöket tartani nem szabad, melyek a környezetet károsítják és a kemping összképét nagymértékben rontják. 

4) A bérlő a jurtáját, lakókocsiját és egyéb létesítményét tartsa megfelelő, tiszta és rendezett állapotban, ha szükséges javítsa a sérüléseket és festést. 

5) A bérelt területeken és azokon kívül fát kivágni, nagyobb ágakat levágni csak a kemping üzemeltetőjének írásos engedélyével, illetve a balesetek megelőzése érdekében az üzemeltető közreműködésével szabad. Amennyiben egy fa kivágása szükségessé vált, a bérlő köteles helyette másik fát ültetni.

6) A naturista életmód egyben nyitottságot is jelent a közösségi életmódra, ezért kerüljük a kerítések építését, térelválasztónak inkább bokrokat telepítsünk. A térelválasztónak szánt bokrok magassága ne haladja meg a 150 cm-t. 

7) A jelentősebb földmunkák előtt azt a bérlő köteles jelezni a kemping üzemeltetőjének. A bérlemény villamos energia ellátását biztosító megfelelő átmérőjű, minőségű vezetékeket csak föld alatt szabad vezetni, a minimális mélység: 20 cm. Az előírások betartása érdekében földkábel használata kötelező. 

8) Bérlői területen fürdőszoba, fürdőblokk vagy mosogató kialakításakor a szennyvíz megfelelő elhelyezéséről, gondoskodni kell, nem szabad a talajra vagy a tóba folyatni. Amennyiben az épületben vizesblokk kerül kialakításra, úgy az építő köteles zárt rendszerű ülepítő kialakítására, figyelemmel az Építési szabályzat II. 5. pontjában megfogalmazottakra. 

9)) Létesítmény elhelyezése és területfejlesztés esetén valamennyi bérlő köteles a szomszédainak, bérlőtársainak érdekeit is figyelembe véve, jogainak megsértése nélkül eljárni. 

10) Létesítmény építés esetén az építtető tudomásul veszi, hogy a területbérleti szerződés megszűnése esetén a bérbeadó részére kiürített állapotban köteles visszaadni a táborhelyet. 

 1. Eljárásrend
 1. Az építési hatósághoz való benyújtás előtt, a terület tulajdonosi hozzájárulás kiállításához a terveket be kell nyújtani MNE részére.
 2. MNE vezetése, amennyiben megfelel az MNE belső előírásainak, kiadja a terület tulajdonosi hozzájárulást. 
 3. A dokumentumokat be kell nyújtani az illetékes építési hatósághoz.
 4. A hatóság jóváhagyása/tudomásul vétele után a jóváhagyott dokumentumok egy másolatát be kell adni MNE részére, aki tudomásul veszi a hatóság határozatát.
 5. Módosítás, átalakítás esetén az eljárást újból le kell folytatni.
 6. Az engedélytől való eltérést, vagy engedély nélküli építést az MNE első körben az építtetőt írásban felszólítja a szabályok betartására határidő kiszabásával, amennyiben ez nem vezet eredményre úgy, az építésügyi hatóságot a szabálytalanságról írásban értesíti. 

A szabályok súlyos megszegése esetén az OI Kft. jogosult a területbérleti szerződést felmondani. 

Délegyháza, 2023. január 05. 

Holló Zoltán 

MNE elnök sk

File letöltés: